PALKO ei aikaista nusinerseenisuosituksen uudelleenarviointia

STM:n alainen Terveydenhuollon Palveluvalikoimaneuvosto PALKO antoi nusinerseeni-lääkehoitoa koskevan suosituksen 15.3.2018. PALKO suunnittelee arvioivansa suositusta uudelleen vuonna 2021.

Nusinerseenistä on suosituksen laatimisen jälkeen saatu uutta tutkimustietoa, joka puoltaa hoidon kannattavuutta myös potilailla, joita ei nykysuosituksen mukaan hoideta. SMA Finlandin hallitus lähestyi Palkoa sähköpostikirjeitse asiasta helmikuussa 2020 vaatien uudelleenarvioinnin aikaistamista ja tähän liittyen vastasyntyneiden SMA-seulonnan arvioimista: http://www.smafinland.fi/kirje-palkolle-uuden-hoitosuosituksen-laatiminen/

PALKO käsitteli vaatimustamme kokouksissaan 19.3, 24.3 ja 11.6.2020. PALKO:n kokouspöytäkirjat ovat luettavissa täältä: https://palveluvalikoima.fi/toimikausi-2017-2020

Ensimmäisessä kokouksessa todettiin, ettei uudelleenarvioinnin tarvetta voida arvioida, koska siihen ei ole määriteltyjä kriteereitä. Tämä oli ensimmäinen kerta PALKO:lle, kun suosituksen uudelleenarviointia pyydetään. PALKO päätti kehittää ensin suositusten uudelleenarviointitarpeen kriteeristön. Lisäksi PALKO pyysi FIMEA:lta arviota esiin tuomiemme tutkimusten laadusta ja tuloksista. Vastasyntyneiden seulonnan arvioinnista taas todettiin, ettei sitä voi aloittaa ennen kuin käynnissä oleva kansallisten seulontojen arviointi on saatettu päätökseen.

Toisessa kokouksessa hyväksyttiin valmistunut suositusten uudelleenarviointitarpeen kriteeristö. Nusinerseenin osalta uudelleenarviontitarpeen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kolmannessa kokouksessaan PALKO päätti, että syytä nusinerseenisuosituksen uudelleenarvioinnin aikaistamiseen ei ole, eikä vastasyntyneiden seulontaohjelman arviointia voi vielä aloittaa. Päätöksestä kirjoitetun taustamuistion mukaan nusinerseenisuosituksen uudelleenarviointi aloitetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti alkuvuonna 2021. Muistiossa todetaan vastasyntyneiden seulonnasta, että sen arvioinnin aloittaminen voisi olla mahdollista 2021.

Lue taustamuistio täältä: http://www.smafinland.fi/wp-content/uploads/2020/10/Liite-16a.-Nusineriseenihoidon-päivitysmuistio.pdf

Nusinerseeni

Lisää ajankohtaisia asioita

Evrysdi-lääkkeelle myyntilupa!

Euroopan komissio on 30.3.2021 myöntänyt Rochen SMA-lääke Evrysdille (risdiplam) myyntiluvan. Päätöksen taustalla oli EMA:n helmikuussa antama suositus myyntiluvalle. Myyntilupa on voimassa myös Suomessa, eikä tähän

Jatka lukemista »

Yhdistyksen kirjeet Palkolle ja neurologeille

SMA:n tulevat suositukset ja seulonta Taustaa: Palkon tiedote 28.1.2021 SMA-potilaiden hoidon kokonaisuus Palveluvalikoimaneuvosto on aikaisemmin antanut kaksi suositusta nusinerseeni-lääkehoidon kohderyhmästä ja hoidon jatkohoitokriteereistä. Neuvosto päätti

Jatka lukemista »

Hyviä uutisia SMA-lääke Evrysdistä

Euroopan lääkeviranomainen EMA on käsitellyt Rochen SMA-lääke Evrysdiä (risdiplam) koskevan myyntilupahakemuksen 26.2.2021. EMA antaa lääkkeestä positiivisen lausunnon ja täten suosittelee myyntiluvan myöntämistä. Myyntiluvan saadakseen täytyy

Jatka lukemista »