SMA-lapset vaikuttivat sietävän COVID-19-taudin suhteellisen hyvin

Tammikuun alussa julkaistu espanjalaistutkimus keräsi tietoa positiivisen koronatestin antaneiden lihastautia sairastavien lasten kokemuksista COVID-19-taudista. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 29 lasta, joista yhdellätoista oli SMA. Heistä kuudella oli SMA1 ja viidellä SMA2.

Tutkimuksen 29 lasta päätyivät koronatestattaviksi eri syistä. Vain 7 lapsista testattiin siksi, koska heillä oli koronaan liittyviä oireita. Muut 22 testattiin mm. mahdollisen altistuksen takia.

Suurin osa (90%) lihastautia sairastaneista lapsista olivat selviytyneet COVID-19-taudista oireetta tai vähin oirein. SMA-lasten osalta kaikki SMA2-lapset ja puolet SMA1-lapsista olivat olleet vähäoireisia tai oireettomia. Kolme SMA1-lasta olivat saaneet keskivaikeita oireita ja olleet sairaalahoidossa. Kaikki lapset selvisivät taudista.

SMA-lapsista kahdeksalla oli käytössä nusinerseeni, kahdella risdiplam ja yhdellä pelkkä salbutamoli. Yhdeksän SMA-lapsista käytti säännöllisesti hengitystukea.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-020-10339-y

Lisää ajankohtaisia asioita

Nusinerseeni-lääkehoidon suositukset päivitetään

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) kertoi 28.1. julkaistussa tammikuun tiedotteessaan nusinerseeni-lääkehoidon suositusten päivittämisestä sekä Zolgensman suositusvalmistelun käynnistämisestä. Alla ajankohtaiskatsauksen SMA:ta koskeva osuus. Koko tiedote on luettavissa PALKOn

Jatka lukemista »

Fimea arvioi Zolgensma-geeniterapian vaikutuksia

Fimea julkaisi 30.10 arviointiraportin Zolgensma-geeniterapian vaikutuksista SMA-taudin hoidossa: Fimean uutinen. Arviointiraporttia voi kuka hyvänsä kommentoida Fimealle marraskuun ajan. STM:n alainen Palveluvalikoimaneuvosto PALKO käyttää Fimean arviointraporttia

Jatka lukemista »