SMA Finland ry

on spinaalista lihasatrofiaa sairastavien ja            

     heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys

SMA eli Spinaalinen lihasatrofia on harvinainen geneettinen sairaus, joka hoitamattomana aiheuttaa vaikeaa etenevää liikuntakyvyttömyyttä ja usein lyhentää elämän pituutta merkittävästi.  SMA Finland ry:n tärkein tehtävä tällä hetkellä on SMA:n lääketieteellisten hoitojen edistäminen Suomessa, eli nusinerseenin saaminen kaikkien SMA:ta sairastavien käyttöön